Familieterapi

Familieterapi hos Sjøgreen terapi tager udgangspunkt i en systemisk tilgang, hvor i alle påvirker hinanden gennem jeres adfærd og ord.

Familiensliv på kryds og tværs

Lige så snart at vi som mennesker indgår i relationer til andre, som fx en arbejdsplads eller en skole, så stiger kompleksiteten. Dvs. at vi hele tiden er et delelement af et helt system, som påvirker alle delelementerne på kryds og på tværs. Dette sker også i familien, hvor hvert familiemedlem er et delelement, som påvirkes af de andre delelementer (altså de andre familiemedlemmer). 

Familiens liv påvirkes fra flere forskellige vinkler og på mange forskellige områder i løbet af en dag. Hvert medlem af familien har sine egne gøremål, og når familien så mødes igen om eftermiddagen, er der mange parametre, der spiller ind om det bliver en succesrig eftermiddag og aften. 

Netop fordi alle i familien har været optaget af deres eget og blevet påvirket af andre netværk i løbet af dagen, kan det skabe udfordringer når I forenes i familiens mønstre og relationer om eftermiddagen. 

Sorg i familien

Mistrivsel

Familieterapi kan også henvende sig til jer, hvor et medlem af familien ikke har været i trivsel, men af den ene eller anden årsag har haft det psykisk dårligt og dette har påvirket jeres familiedynamik.

Der kan være mange årsager til at et familiemedlem mistrives, som fx sygdom, stress, arbejdsløsløs, dødsfald eller søskende-forhold. Hvis et barn fx er stresset, kan mange familier opleve følelsen af hjælpeløshed, grundet de mangler nogle redskaber og viden til at komme igennem den svære periode. 

Men igen er det vigtigt at huske på, at familien hele tiden bliver påvirket og formet af alle i familien, fordi vi alle sammen er relationelt båret. Jeg tror på at vi først bliver til som ‘noget’ i kraft af andre.

Familieterapi - procesen

Jeg arbejder altid i familieterapi ud fra den enkelte families behov for justeringer. Det gør jeg ved først at lytte til jeres fortællinger og dermed danne mig et overblik over relationerne og forskellige narrativer i familien.

Det bliver her min opgave at udforske de forskellige perspektiver på relationerne og den givne families dynamikker og udfordringer. Jeg finder det meget relevant i familieterapien at undersøge mønstre (link til bog hvis du vil læse mere) i kommunikationen, samvær og relationer, fordi disse mønstre og relationer er dem, der hele tiden er med til at skabe jer. 

På den måde finder vi sammen bedre strategier for netop lige jeres familie så I kan reducere udfordringer/problematikker, tristhed eller hvad der er jeres grund til at være i terapi hos mig.