Parterapi

Parterapi vil give dig og din partner mulighed for at udvikle jer sammen, respektere hinandens forskelligheder og ikke mindst at kunne løse de konflikter der løbende vil opstå mellem jer.

Forstå din partner

Parterapi kan være løsningen, hvis I oplever at jeres samtaler ikke fører til konkrete handlinger. Eller hvis du/I oplever manglende forståelse fra din partner. Det kan nemlig med tiden skabe konflikter, som kan være meget ødelæggende for relationen. 

Helt grundlæggende er konklifter og uenigheder et livsvilkår.

Der vil altid opstå konflikter mellem mennesker. Det er som sådan ikke nogen dårlig ting, da konflikter og uenigheder faktisk er udviklende og kan skabe nye måder at se verden på. 

Men ikke desto mindre så kan uenigheder skabe så meget ballade mellem par og i familien, at det splitter og ødelægger relationen.

Siddende fotografi af Stine Sjøgreen terapi

"Hvis konflikter og uenigheder ligefrem kan være udviklende, må det være måden vi håndterer dem på, som der skal arbejdes målbevidst med"

Fotografi af Stine Sjøgreen Terapi

Konflikter

Konflikter er en del af livet – så snart én konflikt er løst, opstår en ny. Det er helt grundlæggende for det at være mennesker, da værdier, grundvilkår og livskvalitet altid vil være individuelt og være præget af genetik og miljø.

Når konflikter bliver destruktive skyldes det dels problemets art (hvad man er uenige om) og dels den handlemåde de involveredes håndtering over for det. 

Parterapi med fokus på adfærd og kærlighed

I den forskningsbaseret parterapi er venskabet mellem par af afgørende betydning for et velfungerende, robust og langtidsholdbart parforhold. Det forhold som de fleste drømmer om når de møder hinanden. 

Et venskab mellem par kan observeres på adfærd, hvor budskabene er klare: 1.jeg kender dig. 2.jeg kan lide dig. Og 3.jeg engagerer mig i dig. 

Det er jo faktisk vildt smukt: at mennesker med deres adfærd viser venskabets kærlighed. Adfærd generelt vil være et fokuspunkt i parsamtalerne, da adfærd altid er vejen til konkrete forandringer.