Angst

Angstbehandling hos Stine Sjøgreen er målrettet, fokuseret og baseret på ny viden om angst. Du lærer allerede ved første session nogle konkrete og varige strategier til at håndtere angst.

Om angst

Angst er blevet en meget hyppig psykisk lidelse for rigtig mange mennesker i forskellige aldre. Angsten kan være svær at slippe af med igen, da dig som lider af angst typisk vil give angsten meget opmærksomhed. Forstået på den måde, at du måske snakker rigtig meget om sin angst, analyserer og tolker dine symptomer. Dette vedligeholder angsten og den vil vokse og have grobund for at blive større (herunder social angst, panikangst, helbredsangst, OCD og PTSD)

Overvind angsten

Mit mål med dig er at lære dig nogle varige ændringer af dine metakognitioner, så du bliver helt fri af din angst.

Udgangspunktet i den metakognitiv terapi er dine metakognitioner. Det vil sige dine overbevisninger om dine tanker og følelser. Særligt for angstbehandling bliver det vigtigt at ændre dine overbevisninger.

Stine Sjøgreen holder kursus om tankemylder

Belastning for din livskvalitet

Angsten kan forhindre dig i at færdes blandt andre mennesker, kan forhindre dig at gøre hverdagsting som at køre bil eller tage bussen, den kan give meget smertefulde fysiske symptomer eller angsten belaster så meget, at den spænder ben for dig, så du ikke kan leve det liv, du drømmer om.

Angsten kan komme til at styre dine handlinger så meget, at det eneste du kan tænke på, er “hvornår kommer mit næste angstanfald”. Og konstant forbedrer og/eller planlægger din dag ud fra “hvad nu hvis mit angstanfald kommer når jeg er ude og handle”. Det er enormt invaliderende for hvert enkelt menneske, som har angst.

Det gælder også børn med angst, som er en stigende problematik, som også her forhindrer barnet/den unge i at leve sit liv med legekammerater og hele barnets personlige udvikling.

Behandling af angst med metakognitiv terapi

Den metakognitive terapi har vist gode resultater til behandling af angstlidelser. Både en “her&nu” effekt og på længere sigt.

Den er effektiv, fordi den hurtigt giver dig oplevelsen af kontrol om dine tankeprocesser. Dvs. at metoden hurtigt “angriber” din måde at tænke på. Jeg forsøger ikke at fjerne dine tanker, men vil lære dig, hvordan du skal forholde dig til dine tanker og overbevisninger om dine tanker på en konstruktiv og kreativ tilgang.

Inden for den metakognitive terapi er antagelsen, at jo mere du bekymrer dig, jo værre får du det. Når du først er kommet ind i en spiral af bekymringer og stort tankemylder, så er det svært at gøre noget ved selve dit problem eller udfordring.

Retningen er relativ ny indenfor psykologien, da den gør op med tankegangen, at vi skal bearbejde fortiden, for at have det godt i nutiden. Det er et markant opgør med psykologiens måde at behandle psykiske lidelser på. Metoden anvender jeg i min praksis både fordi den viser lovende resultater, men også fordi den giver mine klienter et ændret mindset, som hjælper dem med, at forhindre angsten i at overtage deres liv.

Fotografi af Stine Sjøgreen Terapi