Børn og angst

Barnet har som første prioritet brug for forståelse for den situation, som barnet befinder sig. Samtidig bliver det vigtigt at barnet får redskaber til at håndtere de udfordringer som sker lige nu omkring barnet. Der kan være mange forskellige årsager til at et barn mistrives. Jeg oplever, at uanset om det er angst, stress, skolevægring, forældres skilsmisse eller lavt selvværd, så er kendetegnet næsten altid det samme: at barnet har mange bekymringer.

Børn og angst

Børn med angst hæmmer børns udfoldelse af leg, dannelse af legekammerater og generelt en belastning i alle sociale sammenhænge, da barnet ofte bl.a. vil være præget af:

Ofte medfører symptomerne et betydeligt ubehag i form af fysiske smerter (ofte ondt i hovedet eller maven) og evt. en funktionsnedsættelse for barnet.

Børn med bekymringer

Bekymringer hos børn forekommer næsten altid, når der er tale om mistrivsel.
Det kan være bekymringer om andre børn, sammenligner sig selv med andre børn, bekymringer om mor, far eller konflikter i familien. Det kan også være bekymringer om, at være god nok og at kunne præstere godt nok. Det er tanker og bekymringer, som alle er meget negative om sig selv og andre og dette kan føles som hele barnets virkelighed.

Samlet set er det tanker som får lov at fylde, og som tager opmærksomheden væk fra virkeligheden. Barnet har fået udviklet en hjernestrategi, hvor netop disse negative tanker får et stort fokus og kommer til at fylde hele barnets hverdag, aften og nogen gange også om natten.

Stine Sjøgreen terapi holder kursus om tankemylder

Som forældre

Hvis du føler dig afmægtig og ude af stand til at kunne hjælpe dit barn, så kan jeg sagtens forstå det. Det er meget hårdt og frustrerende som forældre, at være vidne til at ens eget barn lider af angst og mistrivsel.

Forældre vil gerne trøste, hjælpe, komme med gode råd, aflede dem eller få dem til at tænke positivt – men lige lidt hjælper det.

Hvis vi som voksne forsøger at fjerne, stoppe eller aflede barnets bekymringer giver det bagslag og kan få bekymringerne og de fysiske symptomer til at vokse og blive værre.

Metakognitiv terapi til børn med angst

Jeg arbejder med metakognitiv terapi til børn, men det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er eneste metode jeg anvender i samtalen. Det vil altid være mit professionelle vurdering under samtalen, hvad barnet har brug for.

Den metakognitive terapi er effektiv til at reducere barnets bekymringer, da metoden tager fat på de bagvedliggende mentale mekanismer, der fører til og vedligeholder angst og mistrivsel. Metakognitiv terapi er en effektiv psykologisk behandlingsmetode, som kan hjælpe barnet med at blive symptomfri.

Målet med at anvende metakognitiv terapi er at reducere mængden af tid dit barn bruger på at engagere sig i sine bekymringer. Ved at få reduceret de negative tanker, kan barnet bedre fokusere på nuet og virkeligheden.

Når dit børn er i behandling hos mig, så er I som forældre altid i tæt dialog med mig om behandlingen. I vil sammen med barnet få redskaber og øvelser med hjem, hvor I skal være aktive deltagere i øvelserne, så barnet netop får lavet øvelserne og arbejdet med sine fremadrettede konstruktive handlemuligheder.