Behandling af angst med metakognitiv terapi

Panikangst

Angst diagnosen er den mest hyppige psykiske smerte, som jeg møder blandt mine klienter – derfor har jeg efterhånden også gjort mig rigtig mange erfaringer med netop denne problematik. Jeg har derfor et bredt grundlag for at lave et konkret forløb til behandling af angst, som jeg netop er blevet færdig med at udarbejde: ANGSTFORLØB

Et kort fokus på diagnosen “angst”

Når mine klienter henvender sig til mig, og fortæller at lægen har diagnosticeret dem med angst, hjælper det mig selvfølgelig med at orientere mig i en jungle af diagnoser, og hvilke symptomer der er tale om. Man kan sige, at jeg på den måde får en grov guide, som kan hjælpe mig med, hvilken lidelse der er tale om.

Men trods det – så er jeg ligeglad med selve diagnosen!

Og hvofor er jeg så det? Jo det er jeg, FORDI:  at i min optik, så er risikoen den, at patologiseringen, altså sygeliggørelsen ved at få et mærkat (en diagnose), medfører at hvert enkelt menneske bliver individualiseret. Der kommer et alt for snævret fokus på det enkelte individ. 

Og hvad betyder det så?

Jo altså – det betyder at når du får stillet en psykisk diagnose, så er det dig der problematiseres og dig som enten har en svag robusthed, er særlig sensitiv eller dig som ikke kunne klare presset. Altså DIG der ikke er god nok.

OG UNDSKYLD MIG – MEN HVAD FANDEN ER DET FOR NOGET BULLSHIT! 

TRO MIG – MANGE HAR FØLELSEN AF “IKKE AT VÆRE GOD NOK”

Samfundet stiller tårnhøje krav til hvert enkelt lille menneske. Allerede når vuggestuebarnet starter i dagtilbud, skal det lille menneske udvikle sig ud fra faste rammer og skemaer, samt det bliver vurderet og bedømt i rammerne. Og rammerne og vurderingen af mennesket fortsætter i skolelivet og videre i voksenlivet. Altså groft sagt, mener jeg, at det lille vuggestuebarn ikke bliver anerkendt for det unikke lille væsen, som det er. Nemlig fordi det hele tiden skal passe ind i nogle bestemte rammer.

Normalitet…?

Så følelsen af “ikke at være god nok” kunne jo hænge sammen med at samfundets krav til normalitet er for snævret og af den grund anspores en stigende tendens til at flere og flere udvikler præstationsangst, socialangstpanikangst og generaliseret angst. Mange af dem jeg møder i min praksis er i hvert fald påvirket negativt af evalueringssamfundet.

kognitiv terapi….!

I mange år har særligt den kognitive terapiform vundet stort indpas til behandling af flere forskellige psykiske lidelser – herunder også angst. MEN! Kognitiv terapi er for det første en langtidsterapiform, samt forskningen har kunne dokumentere, at angsten kommer igen. Altså kognitiv terapi har vist sig ikke særlig effektiv på den lange bane. Måske den har virket for nogen, og det er så super fint. Vi er jo forskellige:-)

Metakognitiv terapi til behandling af angst

Behandling af angst kan heldigvis helbredes, også med langtidseffekt! Det er ikke meningen, at personen som lider af angst blot skal lære at leve med angsten. Og her har den metakognitive terapiform vist sig særdeles effektiv! 

FORDI: Når du lider af en angstlidelse, herunder socialangstPTSDOCDpanikangsthelbreds- dødsangst eller generaliseret angst, så bruger du ofte rigtig mange timer på tankemylder og at bekymre dig om din angst. Og det er lige præcis tankemylderet jeg via redskaber fra den metakognitive terapiform, går ind og arbejder med. 

Jeg bearbejder ikke dine fortidsminder eller bruger tid på at snakke med dig om, hvad der har forårsaget din angst. Det er lige meget, for du kan ikke lave det om alligevel! Vi bruger i terapisessionerne tid på at kigge på dine konstruktive fremadrettede handlemuligheder. Det er i fremtiden du kan lære at håndtere og fjerne din angst.  

Spørgsmål?

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig helt gratis og uforpligtende og høre nærmere om, hvad jeg kan gøre for dig. Du kan kontakte mig på telefon 31362802, du kan bruge kontaktformularen eller du kan skrive direkte på mail info@sjogreenterapi.dk. Jeg bestræber mig på, at svare inden for 24 timer.

Stine Sjøgreen

Stine Sjøgreen

Jeg kan hjælpe dig med redskaber til at løse livets udfordringer mere konstruktivt og lære dig igennem terapien at få større livsglæde, mindre bekymringer og mere overskud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *