Fra bekymring til traume

Stine Sjøgreen terapi holder kursus om tankemylder

BEKYMRINGER OPLEVES AF DE FLESTE SOM ENORMT DRÆBENDE FORDI DE TAGER FOKUS FRA NUET OG FØLELSEN AF VELVÆRE OG GLÆDE. BEKYMRINGER OG TANKEMYLDER ER ET STORT FOKUS I MIN BEHANDLINGSFORM, NETOP FORDI BEKYMRINGER KAN FØRE TIL STRESS, OG AFHÆNGIG AF STRESSENS INTENSITET, KAN STRESS BLIVE EN ULIGEVÆGTIG TILSTAND OG DEFINERES SOM EN KRISE 

Bekymringer 

I dette indlæg vil jeg skrive om bekymringer og grænsen til at definere det som et egentlig ‘traume’. Det kan jo lyde så voldsomt, men ikke desto mindre, så mener flere forskere i ‘sorg- og kriseforskningen’, at bekymringer på sigt, også kan defineres som et traume, da kroppen er i en krisetilstand.

Dvs. at konstante bekymringer, hvor følelser som ´ked-af-det-hed´, angst eller sorg følger med, er ofte en stor belastning for kroppen. 

Når kroppen bliver belastet vil den reagere med fysiske symptomer, som et tegn til dig, at du skal gøre noget anerledens i dit liv. Man kan sige, at vores stress-system er hjælper os med at tilpasse os omverdenen. Stress er et advarselssystem, der signalerer: pas på. 

Typiske symptomer, som metakognitiv terapi kan hjælpe dig med:

– Hverdagen er præget af bekymringer, som gør mig irritabel og nedtrykt
– Jeg føler mig ofte trist og ked af det og har svært ved at koncentrere mig i nuet
– Jeg er bange for hvad andre tænker om mig
– Jeg oplever tit at jeg ikke er tilstede i nuet

Inden for den ramme jeg arbejder, er antagelsen at jo mere vi tænker og grubler, jo værre får vi det. Og hvis du først er kommet ind i en spiral med at bekymre dig rigtig meget over problemerne, så bliver det rigtig svært at gøre noget ved selve problemet. Derfor er den metakognitive terapi rigtig god til at reducere dine bekymringer og hjælpe dig til at genvinde kontrollen over dit tankemylder. 

Belastning og stress 

Stress kan udvikle sig i forbindelse med mindre, men vedvarende problemer. De kan benævnes som modgang eller frustrationer, som fx problemer i parforholdet, tab, stærk overbelastning i forbindelse med arbejdet, økonomiske udfordringer, sygdom, ufrivillig arbejdsløshed eller oplevelsen af afvisning. 

“En vigtig frustration at benævne, synes jeg, er de vedvarende bekymringer i dagligdagen. Netop forskning viser, at længerevarende dagligdagsbekymringer kan være lige så belastende som krisebegivenheder. Og fordi jeg mener, at lige præcis de bekymringer, ofte negligeres. Men kan på sigt give en alvorlig psykisk belastning. Og det skal da tages alvorligt”

Stine Sjøgreen, Cand.pæd.psyk./metakognitiv terapeut

En krise eller et traume?

 Inden for stress- og copingteori anvender man begrebet “stressor”, om forskellige former for belastninger, der kan føre til stress. En stressor er alt fra hverdagsbekymringerne eller et psykisk traume. Men overordnet beskrevet, er stressorer belastninger, og alt afhængig af stressorens intensitet, varighed, din personlighed og eller psykosociale situation, er afgørende for hvilke konsekvenser stressoren får. 

Nogle stressorer er moderate i deres karakter, men spændninger der oplagres igennem lang tid, kan forværres og bringe dig ud af balance. Mange gange oplever folk, at netop balancen i livet er et meget synligt tegn på, at der er noget galt. For pludselig begynder dine adfærd at ændre sig over for dine nærmeste. 

Når forskerne benævner stress inden for kriseteorien, er det som jeg har skrevet, fordi det på sigt kan være en meget stor belastning for kroppen. Hvis ikke der sker en ændring i din livsførelse, sådan at dine fysiske symptomer vil blive mindre over tid, kan din tilstand lidt efter lidt gå over i en uligevægtig tilstand og derefter krise. 

Hvad kan metakognitiv terapi hos Sjøgreen Terapi hjælpe dig med?

– Du vil opnår en betydelig ændring af din livskvalitet – og særligt er mit mål med dig, at du lærer at acceptere din situation og give dig selv en accept. Det er vigtigt
– Du lærer at bruge din psykologiske værktøjskasse – og ikke mindst at mestre den, sådan at du hjælper dine helbredsproblematikker

– Du får redskaber med dig, som du løbende i din hverdag kan bruge – dvs. at redskaberne bliver en vaccine mod stress ikke kun nu & her, men også på sigt
– Du genvinder kontrollen i dit liv og ikke lader tankerne overtage styringen
– Din mentale sundhed kommer i balance og du vil opnå et langt større overskud i hverdagen
– Du finder dine hensigtsmæssige psykologiske strategier

SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at ringe til mig 31362802 eller skrive en mail på info@sjogreenterapi.dk og høre mere om, hvad jeg kan tilbyde for dig. Kontaktformularen kan selvfølgelig også benyttes.

De bedste hilsner

Stine Sjøgreen

Stine Sjøgreen

Jeg kan hjælpe dig med redskaber til at løse livets udfordringer mere konstruktivt og lære dig igennem terapien at få større livsglæde, mindre bekymringer og mere overskud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *