Fra passiv til aktiv spiller i dit eget liv

Andre stemmer bestemmer

Vi lever i et samfund, hvor andre stemmer bestemmer. Vi bliver alle målt og vejet fra fødsel og op igennem vuggestue, børnehave og hele skoletiden. Og efterfølgende fortsætter det, da vi ikke kan tage på et kursus uden at vi skal evaluere underviseren, forplejningen eller de fysiske rammer. Eller når du søger et job, kræves det ofte at du gennemgår psykologiske tests.

Uha de skræmmende observationer og test

Der hvor jeg synes det bliver mest skræmmende, det er når pædagoger i vuggestuer og børnehaver skal observere og vurdere børnene ud fra faste trivselsmålinger og skemaer med ‘rigtig’ og ‘forkert’ adfærd. Der implementeres faste programmer eller koncepter, som pædagogerne skal arbejde efter – ofte koncepter som er udviklet i en helt anden kontekst, end der hvor det implementeres. 

Du får ikke lov at være dig

Børn får ikke lov til at være deres eget subjekt med hver deres eget individuelle blik på verden, fordi pædagogerne skal vurdere dem ud fra fastlagte koncepter eller skemaer med fastlagte spørgsmål. Det gør, at pædagogen får et snævret syn på barnets udvikling. Vi vil så gerne snakke “anerkendelse” inden for den pædagogiske verden, men hvordan kan man overhovedet snakke om anerkendelse, hvis ikke retten til at anerkendes som subjekt omfatter den enkeltes egen individualisme? 

“Det normale”

Børn bliver testet i hele uddannelsessystemet og det er med til at indskrænke ‘det normale’ og fjerne fokus fra at vi alle er forskellige og udvikler os forskelligt! Det er de færreste der følger et snorlige udviklingsskema.

Det er en hjertesag for mig at kæmpe for, at vi alle er forskellige og nødvendigvis ikke skal have en diagnose, fordi vi ikke gennemfører en test i skolen, som nabodrengen.

Må vi være forskellige?

Alle børn og voksne udvikler sig forskelligt, og dette påskyndes ikke i det moderne samfund i dag. Det mener jeg, ødelægger vores individualitet, vores forskellighed og ikke mindst vores evne til at være kreative. 

Dvs. at vi allerede fra barns ben af og op igennem vores liv lærer hvad der er ‘rigtig’ og ‘forkert’ adfærd, kost, levestandard, skønhed etc. Vi følger bare med strømmen for det normale og lader os blindt acceptere samfundets normer og regler.

OG NU TIL DET VIGTIGE

Det er vigtigt, for at du kan opleve et mere tilfredsstillende liv, at du er en aktiv spiller i dit eget liv.

Du skal handle for at der skabes forandringer i dit liv.

Hvis ikke du handler bliver du en passiv spiller i dit eget liv og udvikler uhensigtsmæssige strategier eller handlemønster i dit liv, som ikke gør dig noget godt.

Det handler om at tage ansvar i eget liv

Når vi bare følger med strømmen, handler vi måske ikke ud fra hvad det, som gør os mere lykkelige. Vi handler ud fra andres normer og regler for ‘rigtig’ og ‘forkert’. Det kan give mistrivsel og du vil måske opleve at du er i psykisk smerte.

Lær at handle, lær at være kreativ igen og få redskaber til at være din egen aktive spiller i dit eget liv! Træf valg der øger din psykiske tilstan

Stine Sjøgreen

Stine Sjøgreen

Jeg kan hjælpe dig med redskaber til at løse livets udfordringer mere konstruktivt og lære dig igennem terapien at få større livsglæde, mindre bekymringer og mere overskud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *